သင့်အတွက် လျှို့ဝှက်ပြီးစိတ်ချရသော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများမှတ်ချက်။ စတင်ပါမည်ဆိုသောစာသားကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းသည် သင်သည်ကျွှန်နုပ်တို့ရက်ချိန်းအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ"မူဝါဒ" နှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများကိုသေချာစွာဖတ်ရှုနားလည်ထားသည်ကို  ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဖော်ပြပါရှိသောမူဝါဒအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုနားလည်ထားသင့်ပါသည်။ ‌သိလိုသော၊ မရှင်းလင်းသောမေးခွန်းများရှိပါက ကျွှန်ုပ်တို့ဆီသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း များပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ သုံးစွဲမှုအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ရန်အတွက် ရက်ချိန်းအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် "cookies" နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုပြီး အလိုအလျောက်အချက်အလက်ကောက်ယူများလဲပြုလုပ်ထားပါသည်။