ဤစာမျက်နှာအကြောင်း

ရက်ချိန်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ အသုံးပြုသူများအတွက် မူဝါဒများ 

ရက်ချိန်းအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် အများပြည်သူအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအား ရှာဖွေပြီး ဘွတ်ကင်တင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ချိန်းဆိုထားသော ရက်ချိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် Client ထောက်ကူဝန်ထမ်းတို့အား ရက်ချိန်းသွားရောက်ရာတွင် Clientအား ကူညီနိုင်ရန် နှင့် ရက်ချိန်းတွင် ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသော Clientများရရှိခဲ့သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား မှတ်သားရန်အတွက် မျှဝေပေးပါသည်။  

Online Reservation and Case Management App (ORA) ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး ‌‌FHI 360မှ USAID နှင့် PEPFAR တို့မှ ပေးအပ်သော ရန်ပုံ‌‌ငွေဖြင့် FHI 360 မှ ရက်ချိန်း (www.quickres.org တွင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်)စာမျက်နှာကို ဖန်တီးရေးဆွဲ ထားပါသည်။ ရက်ချိန်းကို နိုင်ငံများစွာတွင် ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရက်ချိန်းကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လူထုကျန်းမာရေး၊ တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အကျိူးအမြတ် မယူ‌သော အဖွဲ့အစည်း FHI 360 မှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် “ရက်ချိန်း” စာမျက်နှာ (https://quickres.org950 ) ကို  FHI 360 နှင့် ပြည်တွင်းရှိစီမံကိန်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များက စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ကတိပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ကိုယ်‌ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကိုင်တွယ်စီမံရာတွင်လည်းကောင်း နိုင်ငံတကာဥပေဒ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရက်ချိန်းကို အသုံးပြုသူအားလုံးသည် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး သဘောတူကြောင်းဖော်ပြရပါမည်။ Client ၏မည်သည့် အချက်အလက်များကိုရက်ချိန်းတွင် စုဆောင်းပြီး၊ အဘယ့်ကြောင့် စုဆောင်းရခြင်း နှင့် မည်သို့လုံခြုံစွာ လုပ်ငန်းစဥ်များ ဆောင်ရွက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။  

ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ မာတိကာ 

အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ 

 1. ၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ စုဆောင်းသနည်း။ 

 2. ၂။ မည်သည့်အချက်အလက်များ စုဆောင်း၍ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသနည်း။ 

 3. ၃။ သင်၏ အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ မျှဝေသနည်း။ 

 4. ၄။ သင်၏ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ပြီး ထိန်းသိမ်းသနည်း။ 

 5. ၅။ ရက်ချိန်းမှ သင့်အား မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မည်နည်း။ 

 6. ၆။ မိမိစိတ်ကြိုက် ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို မည်သို့ ပြုပြင်နိုင်သနည်း။ ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို မည်သို့ပိတ်ထားနိုင်သနည်း။ 

 7. ၇။ ရက်ချိန်းတွင် သင့်အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ စီမံခန်ခွဲပြီး မည်ကဲ့သို့ဖျက်ရမည်နည်း။ 

 8. ၈။ ရက်ချိန်းအသုံးပြုရန် ရှိရမည့် အနည်းဆုံးတရားဝင်အသက်အရွယ် သတ်မှတ်ချက် 

 9. ၉။ ရက်ချိန်း/FHI 360 ကို မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိလျှင် မည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်နိုင်သနည်း။ 

အဓိကအခေါ်အဝေါ်များ 

မည်သူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်စေသည့် အချက်အလက်(PII) - အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ မွေးနေ့၊ နေထိုင်ရာ အချက်အလက်၊ IP လိပ်စာ နှင့် စက်ကိရိယာ ID ကဲ့သို့သော တစ်‌ယောက်ချင်း၏ အထောက်အထားကို ကွဲပြားစွာ သတ်မှတ်ရန်၊ ခွဲခြားရန် နှင့် သဲလွန်စရရန် အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်မျာကိုဆိုလိုသည်။ PII သည် တစ်ဦးချင်းစီကို ချိတ်ဆက်ထားသော သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ လိင်၊ လိင်ဝိသေသ နှင့် ဦးတည်အုပ်စုအမျိူးအစားကဲ့သို့ အချက်အလက်များကို ပါဝင်စေရန် တိုးချဲ့နိုင်သေးသည်။ PII သည်ယခုမူဝါဒတွင် သင်၏အချက်အလက်”ဟု ရည်ညွှန်းထားသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အားချိတ်ဆက်၍မရနိုင်သော တစ်ခုထဲအဖြစ် စုပေါင်းထားသော ဒေတာများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းအဆင့်လိုက်ဒေတာများကို PII အဖြစ်သတ်မှတ်၍မရချေ။  

ထိန်းချူပ်သူ/စီမံခန့်ခွဲသူ - “ရက်ချိန်းတွင်ရှိသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံများ၊ အသုံးပြုပုံများကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဖွဲ့ (သို့) ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ။ FHI 360 သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲသူ အနေဖြင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့်အတူ ရက်ချိန်း”ကို ထိန်းချူပ်သူများဖြစ်ပြီး ယခုစာရွက်စာတမ်းတွင် “ကျွန်ုပ်တို့ဟူ၍ သုံးနှုန်းထားသည်။ 

Client / အသုံးပြုသူရက်ချိန်းအသုံးပြု၍ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအား မိမိကိုယ်တိုင် ရက်ချိန်းတင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စား ရက်ချိန်းတင်ပေးသော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် Client ထောက်ကူ ဝန်ထမ်းကို ဆိုလိုသည်။ Client များအား ယခု စာရွက်စာတမ်းတွင် “သင်” ဟုသုံးနှုန်းထားသည်။ 

ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ - ရက်ချိန်းတွင် စာရင်းသွင်းထားသော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီး ဆေးခန်းများ၊ သူနာပြု များ၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ရပ်ရွာအခြေပြု/သာမန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်များ၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပေး သူများ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ၊ Client မှ ရက်ချိန်းတင်သောအခါ တောင်းဆိုသော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ဆိုလိုသည်။ ချိန်းဆိုမှုသို့ client ရောက်ရှိသောအခါ အကြောင်းကြားရန်၊ Client များကိုပေးခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အစီရင်ခံရန်အတွက် ရက်ချိန်းပေါ်တွင် တင်ထားသော ချိန်းဆိုမှုများကို ကြည့်ရန် သက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း၏ “ရက်ချိန်း သို့ ဝန်ဆောင်သူများက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် 

Clientအား ထောက်ကူဝန်ထမ်းများ - ရက်ချိန်းတွင် တင်ထားသော ချိန်းဆိုမှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူရန် တာဝန်ပေးထားသော တစ်ဦးတစ်‌ယောက်ချင်းစီ ကို ဆိုလိုပြီး အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌ Client အသစ်များရှာဖွေပေးရသော ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများ (Outreach worker)ပါဝင်နိုင်ပြီး ရက်ချိန်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရက်ချိန်းတင်ရာတွင် ကူညီကြသည်။ Client တစ်စုကို ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲသူများ (Case Managers) လည်းပါဝင်နိုင်ပြီး ရက်ချိန်းတွင် တင်ထားသော ချိန်းဆိုမှုများ၏ သမိုင်းကြောင်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှူရန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။  

၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ စုဆောင်းသနည်း။ 

 • ရက်ချိန်းတွင် ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုတင်သောအခါ သင့်အချက်အလက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရပြီး သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ မွေးနေ့၊ နှင့် အမည် (သို့မဟုတ် အမည်လွှဲ) တို့ပါဝင်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ လူချင်းတွေ့ပြီးဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှု မပေးမီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက ဤအချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ သင့်အထောက်အထားများကို အတည်ပြုရသည်။ သင့် ဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြုကာ သင့်ချိန်းဆိုမှု အတည်ပြုချက် နှင့် သတိပေးစာများကို SMSဖြင့် ပေးပို့ပါမည်။ 

 • ရက်ချိန်းသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါတွင် အချက်အလက်အနည်းငယ်မျှကို အလိုအလျောက် စုဆောင်းသည်။ အင်တာနက် အသွားအလာကိုနားလည်ရန် သင့် အင်တာနက် IP လိပ်စာ၊ ယေဘုယျတည်‌နေရာ (မြို့ နှင့် နိုင်ငံ) ၊ ဝင်ရောက်ချိန်၊ စက်ကိရိယာ အမျိူးအစား၊ အသုံးပြုသော OS စနစ်ကဲ့သို့သော အရာများကို စု‌ဆောင်းသည်။ 

 • သင့်ကိုယ်စား ချိန်းဆိုမှုတင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့ အခြား ထောက်ကူဝန်ထမ်းများကို အကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ ထိုအခါ သင့်အချက်အလက်များကို သင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပြီးမှ ၎င်းတို့က ဖြည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ 

 • သင်သည် အခြားသူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း ဝန်‌ဆောင်မှုများ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ရက်ချိန်း”၏ Client Referral Tool ကိုအသုံးပြုကာ ညွှန်းနိုင်သေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင့်ကိုလည်း အခြားတစ်‌‌ယောက်ယောက်မှ ဝန်ဆောင်မှု အတွက်ညွှန်းဆိုခံရနိုင်သည်။ Client ညွှန်းဆိုသူသည် ညွှန်းဆိုလိုသော Client တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဖုန်းနံပါတ် နှင့် အမည်/အမည်လွှဲ ဖြည့်သွင်းရမည်။ 

၂။ မည်သို့သောအချက်အလက်များ စုဆောင်း၍ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသနည်း။ 

 • ချိန်းဆိုမှုအချက်အလက် - ရက်ချိန်းတွင် ချိန်းဆိုမှုတစ်ခု တင်သောအခါ သင့်အမည်၊ မွေးနေ့၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် သင်ရယူလိုသော ဝန်ဆောင်မှုများကို စုဆောင်းထားသည်။ ဤအချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ သင့်အား ရောက်လာမည့် ရက်ချိန်းအတွက် သတိပေးစာပို့သည် သင်ရက်ချိန်းတင်ထားသော ဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ နှင့် Client ထောက်ကူ ဝန်ထမ်းတို့အား အချက်အလက်မျှဝေပေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် Client ထောက်ကူဝန်ထမ်း တို့အား သင့်ရက်ချိန်း၏မှတ်တမ်းကို ရှာဖွေနိုင်ရန် ကူညီပေးပြီး သင့်ကိုယ်‌ရေးကိုယ်တာ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

 • အခြားလူမှုရေးရာအချက်အလက် - လိင်၊ လိင်ဝိသေသခံယူမှု နှင့် အချိူ့လူအုပ်စုများတွင် ပါဝင်မှု အစရှိသော ထပ်လောင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်သောအခါတွင် မေးမြန်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။  

 • လိင်ကျန်းမာ‌ရေးအချက်အလက် - “ရက်ချိန်းတွင် လိင်ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး သင့် HIV အခြေအနေ၊ HIV ကူးစက်နိုင်ခြေ နှင့် အခြားကာလသားဆိုင်ရာများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် မေးခွန်းအတွဲလိုက်များကို ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်မေးခွန်းများဖြေဆိုမှုကို မူတည်ကာ သင့်လျော်၍ ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အားရက်ချိန်းမှ အကြံပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီတွင် သင့်အဖြေကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ပေးသူများ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းများအား လုံးဝမျှဝေခြင်းမပြုလုပ်ပါ။   

 • ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရယူသည့် အကြောင်း - ဝန်ဆောင်ပေးသူများ သို့ ထောက်ကူဝန်ထမ်းများသည် သင်ရယူခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကို ရက်ချိန်း”တွင် မှတ်တမ်းတင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မှတ်စုများလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သင်သည် စုံလင်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးဝန်‌ဆောင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သေချာစေရန်လည်းကောင်း၊ Client ၏ ရယူခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုရာဇဝင်အား case manager တို့မှ နားလည်နိုင်စေရန်လည်းကောင်း ဤကဲ့သို့အချက်လက်များကို မှတ်တမ်းတင်စုဆောင်းရခြင်းဖြစ်သည်။  

 • Client ထင်မြင်ချက် အချက်အလက် -ရက်ချိန်းမှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြနိုင်ရန် သင့်အား ကမ်းလှမ်းခံရနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကို ကြည့်၍ရက်ချိန်းအသုံးပြု၍ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရယူခဲ့သည့် သင်၏ အတွေ့အကြုံကိုသိရှိနိုင်သည်၊  ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး တိုးတက်စေရန် ဖြစ်သည်။ 

 • Client ညွှန်းပို့မှုအချက်အလက် -ရက်ချိန်း”၏ Client ညွှန်းပို့လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါက သင် ထည့်သွင်းလိုက်သော လူတစ်ဦးစီအတွက် ဖုန်းနံပါတ်၊ ကျား/မလိင် နှင့် ပေးရမည့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည်။ ရည်ညွန်းရာသို့ စာတိုပို့ရန် နှင့် ညွှန်းပို့သော Client များကို ခြေရာခံနိုင်ရန် ဤအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည်။ ဤအချက်အလက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းအားမျှဝေသည်။ ဤသို့မျှဝေရခြင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် Client အား ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ 

 • တည်‌နေရာအချက်အလက်ရက်ချိန်းကို သင်အသုံးပြုသောအခါတွင် သုံးသော အင်တာနက် Browser မှ သင့်လက်ရှိ တည်နေရာကိုဝေမျှရန် သင့်အားခွင့်တောင်းပါမည်။ ဤအချက်အလက်ကို ရက်ချိန်းတွင် သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ သင်ရက်ချိန်းအသုံးပြုရာတွင် သင့်အတွက် ပို၍အဆင်ပြေမည့် အတွေ့အကြုံရစေရန် အသုံးပြုသည် - ဥပမာ သင့်နေရာနှင့် အနီးဆုံးရှိ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြသနိုင်သည်။  

 • Cookie နှင့် အခြားခြေရာခံ အချက်အလက်များ -ရက်ချိန်းသို့သင် ဝင်ရောက်သောအခါတွင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအခြေအနေကို နားလည်နိုင်ရန် အချို့ အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် စုဆောင်းပါသည်။  သင်၏ IP Address အပါအဝင် ယေဘျယျတည်နေရာ (မြို့/နိုင်ငံ)၊ကိရိယာ အမျိူးအစား၊ ဝင်ရောက်သော နေ့စွဲ နှင့် အချိန်ကဲ့သို့သော အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ 

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် Client ၏အချက်အလက်များကို ကိုယ်ကျိူး နှင့် စီးပွားဖြစ်အတွက် လုံးဝအသုံးမပြုပါ။ 

၃။ သင့်အချက်အလက်ကို မည်ကဲ့သို့ မျှဝေသနည်း။ 

 • ချိန်းဆိုမှုဆိုင်ရာ သင်၏တောင်းဆိုချက်များကို သင်ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းအား မျှဝေသည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်အရဖြင့် သင်ချိန်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းမှ အခြား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းအား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းပေးနိုင်သည်။ (ဥပမာအားဖြင့် သင့်ချိန်းဆိုမှုအား အခြားဆေးခန်းသို့ပြောင်းလိုသောအခါ) 

 • ရက်ချိန်းသည် သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အခြား‌ ဒေတာသိမ်းဆည်းရာဌာနများကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်/အစိုးရ စနစ်သို့ဖြစ်စေ မျှဝေခြင်း လုံးဝမလုပ်ပါ။ စုပေါင်းလူဦးရေနှင့် အမည်မဖော်သည့် အချက်အလက်ကိုသာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် အလှူရှင်များမှ တောင်းဆိုခဲ့လျှင် မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျည်းများအရ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ဝန်ဆောင်မှုဒေတာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ တင်ပြရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤသို့တင်ပြခြင်းကို သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ရက်ချိန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 • ရက်ချိန်းမှတစ်ဆင့် ဦးတည်အုပ်စုဝင် အားလုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ရနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် စီမံချက်ဝန်ထမ်းများ သည် စုပေါင်းရေတွက်သည့် ချိန်းဆိုမှုအချက်အလက်ကိုသာ (Client မည်သူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့် အချက်အလက် မပါဝင်) အသုံးပြုပါမည် ။  

 • ရက်ချိန်းအသုံးပြုမှု မူဝါဒများကို Client က သဘောတူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရှိ ရက်ချိန်း၏လုံခြုံသော အင်တာနက်ဆာဗာ (Cloud Server) သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းကိုလည်း သဘောတူညီပါသည်။ “ရက်ချိန်းကိုထိန်းချူပ်သူများက ၎င်းအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် ထောက်ကူဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ 

၄။ သင်၏ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ပြီး ထိန်းသိမ်းသနည်း။

Client ဒေတာကိုကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သတိကြီးစွာထားပါသည်။ ဒေတာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ မတော်တဆပျောက်ရှမှု၊ အခွင့်မရှိ ဝင်ရောက်မှု နှင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် နည်းပညာအစီအမံများထားရှိပါသည်။ ရက်ချိန်းဒေတာကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် ဒေတာများကို အခွင့်မရှိဘဲဖြစ်စေ တရားမဝင်ဖြစ်စေ ကြည့်ရှုမှု နှင့် အသုံးပြုမှုတို့ကို ကာကွယ်ရန် သေချာစွာလေ့ကျင့်ထားပါသည်။ သင့် ဒေတာများကို အောက်ပါနည်းများအရ ကာကွယ်ပါသည်။ 

 • လေ့ကျင့်ထားသော စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း နှင့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးသူဝန်ထမ်းများမှ Clientများကို ဂရုတစိုက် ထောက်ကူပေးမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်ဆေးခန်းများသည် နိုင်ငံအလိုက် အသိအမှတ်ပြုခံထားရပြီး အချက်အလက်ကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြသည်။ 

 • Clientများ နှင့် ဒေတာကိုကာကွယ်ရန် ရက်ချိန်းက လုံခြုံရေးအစီအမံ အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုထားသည်။ သင်နှင့် ရက်ချိန်းအကြား ဆက်သွယ်မှုကို ကြားလူမကြည့်နိုင်ရန် ဝှက်ပေးသည့် Secure Socket Layer (SSL) အပါအဝင်၊ စွမ်းရည်မြင့် လုံခြုံသော လက်ခံ server ၊ စစ်သုံးအဆင့်ရှိဝှက်စာ encryption ပြုလုပ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြင်ပ အရံသိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုသူများမှ စကားဝှက်ခံ၍ ဝင်ရောက်မှုကဲသို့သော အစီအမံများ ပါဝင်ပါသည်။ 

၅။ ရက်ချိန်းမှ သင့်အား မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်မည်နည်း။

ရက်ချိန်းမှ အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် သင့်အားဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ 

 • ရက်ချိန်းတွင် သင့်ချိန်းဆိုမှုကို သိမ်းဆည်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်အား ချိန်းဆိုမှုအတည်ပြုသော စာတိုတစ်ခုပို့ပါမည်။ သင့်ချိန်းဆိုမှုအတွက် တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဤစာတိုတွင်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။  

 • ချိန်းဆိုမှု အတွက် သတိပေးစာနှစ်စောင်အား ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ပေးပို့ပါမည်။ ပထမတစ်စောင်အား ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီ ၄၈နာရီအလိုတွင် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်စောင်အား ချိန်းဆိုမှုမတိုင်ခင် ၂၄နာရီအလိုတွင် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ချိန်းဆိုမှုအတွက် တောင်းဆိုထားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤစာတိုတွင်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။  

 • နောက်ဆက်တွဲစာတိုတစ်စောင်အား ချိန်းဆိုသည့်နေ့၏ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ၆နာရီတွင် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ဤစာတိုတွင် ချိန်းဆိုမှုအပေါ် သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြနိုင်ရန် အွန်လိုင်းစစ်တမ်း၏ link ပါဝင်ပါသည်။ သင့်ချိန်းဆိုမှု အတွက် တောင်းဆိုထားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤစာတိုတွင်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။  

 • ချိန်းဆိုသည့်နေ့စွဲ၊ အချိန်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့ ထောက်ကူဝန်ထမ်း စသဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ပါက ရက်ချိန်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ ‌စာတိုတစ်စောင်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ 

 • သင့်အားကူညီရန် တာဝန်ချထားသော ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် သင်ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ  ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စာတို သို့မဟုတ် WhatsApp ‌မှ ခေါ်ဆိုမှု/စာတိုတို့ကို သင်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ သင့်ချိန်းဆိုမှုကို အတည်ပြုရန်၊ ‌ချိန်းဆိုမှုနောက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် သင့်ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီ အချက်အလက်စုဆောင်းရန် သင့်အား ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ မပြောဆိုမီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ/ဝန်ထမ်းမှ ၎င်း၏အမည်နာမကို ဦးစွာ အတည်ပြုပြီးနောက် သင်၏ အမည်/အမည်လွှဲမွေးနေ့တို့အား အတည်ပြုပါမည်။ 

၆။  မိမိစိတ်ကြိုက် ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို မည်သို့ ပြုပြင်နိုင်သနည်း။ ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို မည်သို့ပိတ်ထားနိုင်သနည်း။ 

ရက်ချိန်းတွင် သင့်စိတ်ကြိုက် ဆက်သွယ်မှုပုံစံကို အောက်ပါနည်းလမ်းများသုံး၍ ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။  

 • ရက်ချိန်းတွင် ဘွတ်ကင်တင်သောအခါ “SMS ပိတ်ထားရန် ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤသိုရွေးချယ်ပါက သင့်အား သင့်လက်ရှိချိန်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ အလိုအလျောက်စာများပို့တော့မည် မဟုတ်ပါ။ (အခြားချိန်းဆိုမှုများ၏ အလိုအလျောက်ပို့စာများတွင် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်။) 

 •  “ရက်ချိန်းတွင် ဘွတ်ကင်တင်သောအခါ ခေါ်ဆိုမှုမပြုပါနှင့်” ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့ရွေးချယ်ပါက သင်ဖော်ပြထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့ ထောက်ကူဝန်ထမ်းက ခေါ်ဆိုမှုပြုမည် မဟုတ်ပါ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်လာပါကလည်း အလွန်အမင်း သတိထားမည် ဖြစ်ပါသည်။  

 •  “ရက်ချိန်း”တွင် ထည့်သွင်းထားသော သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလဲရန် (သို့) အခြားဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များ ပေးရန် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့) သင့်ကိစ္စအဝဝအားစီမံခန့်ခွဲသူအား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ WhatsApp နံပါတ် သို့မဟုတ် အခြား ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်) 

 • ရက်ချိန်းမှပို့မည့် စာတိုများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဤသဘောတူညီချက် အောက်ဆုံးမှ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ် လိပ်စာကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ရက်ချိန်းမှ သင့်ဖုန်းနံပါတ်အား စာတိုများပို့ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အပြီးတိုင် ရပ်ဆိုင်းပေးနိုင်ပါသည်။ 

 • ရက်ချိန်းမှ သင်စာတိုတစ်ခု လက်ခံရရှိသောအခါတိုင်းတွင် အနာဂတ်ဆက်သွယ်မှုများအား ရပ်ဆိုင်းရန် ခေါ်ဆိုနိုင်သော သို့ စာတိုပို့နိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပါရှိပါလိမ့်မည်။ 

၇။ ရက်ချိန်းတွင် သင့်အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ စီမံခန်ခွဲပြီး မည်ကဲ့သို့ဖျက်ရမည်နည်း။ 

 ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ဒေတာအား ဝင်ရောက်ခွင့်၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့ ပယ်ဖျက်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားပေးပါမည်။ သင့်ဒေတာအား အောက်ပါနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ 

 • သင့်ဒေတာအား ပြုပြင် (သို့) ပယ်ဖျက်လိုပါကရက်ချိန်းမှပို့လာသည့် ချိန်းဆိုမှုအတည်ပြုစာတိုတွင်ပါဝင်သော ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ 

 • “ရက်ချိန်း” ပေါ်ရှိ သင်၏ အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှု၊ စစ်ဆေး၊ ဖျက်သိမ်းလိုပါက သင့်ကိုကူညီမည့် ဝန်ထမ်းအား စကား‌ပြောရန် “ရက်ချိန်း” စာမျက်နှာပေါ်မှတဆင့် စာရိုက်ပြောဆိုပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ စာရိုက်ပြောဆိုပါက Facebook , Telegram, Viber တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။  

 • ရက်ချိန်း”မှတင်ထားသော ချိန်းဆိုမှုသို့ သွားရောက်သောအခါ သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ၍ သင့်ဒေတာအား ပြုပြင်ရန် သို့ ပယ်ဖျက်ရန် ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ 

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရက်ချိန်းတွင် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ရန် တောင်းဆိုလာပါက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့) ထောက်ကူဝန်ထမ်းမှ သင့်အမည်နာမကို အတည်ပြုပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါမည်။ တောင်းဆိုမှုများကို သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ အတည်ပြုပြီးချင်း (သို့) ၁၀ ရက်အတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် (သို့) ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုမှုကို အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်းရက်ချိန်းတွင် မတင်ပြနိုင်ပါက privacy@fhi360.org သို့ အီးမေးလ်ပို့ကာ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ 

၈။ ရက်ချိန်းအသုံးပြုရန် ရှိရမည့် အနည်းဆုံးတရားဝင်အသက်အရွယ် သတ်မှတ်ချက်  

သင်သည် အသက် ၁၈ နှစ် နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက သင်ကိုယ်တိုင် ရက်ချိန်းတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ရက်ချိန်းတင်နိုင်သည်။ ၁၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက သင့်မိဘ (သို့) တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူအား သင့်ကိုယ်စား တင်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ရက်ချိန်းတွင် ချိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ရန် နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ၌ မိဘများသည် "ကျွန်ုပ်သည် ........အတွက် ချိန်းဆိုမှုတင်ပေးသည်" ဟူသော မေးခွန်းတွင် "ကျွန်ုပ်၏ကလေး" ဟုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရက်ချိန်းတွင် ချိန်းဆိုမှုတင်ရန် အသက်နှင့်ပတ်သက်သည့် သက်သေပြရန် လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ သင့်အသက်အားသက်သေပြရန် တစ်ခုခုအား တောင်းဆိုနိုင်ပြီး (ဥပမာအားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကတ်) အသက်မပြည့်သောသူများ မိဘ (သို့) တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တရားမဝင်သောကြောင့် ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ 
 
FHI 360 မှ ဤအပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ လိုက်နာမှုမရှိပါက မည်ကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက်မျိုးအတွက်မဆို တာဝန်မရှိပါ။ 
 
၉။ ရက်ချိန်း/FHI 360 ကိုမည်ကဲ့သို့ဆက်သွယ်နိုင်သနည်း။ 
ဤမူဝါဒများနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးမြန်းလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။  
 
FHI 360 Myanmar (ပြည်တွင်းတွင်ရက်ချိန်းကို စီမံထိန်းချူပ်သူ) 
- E-mail hloo@fhi360.org သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ 
- ဖုန်း ၀၁-၉၃၄၅၃၇၄ နှင့် ၀၁-၉၃၄၅၃၇၅ တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ 
- ကျွန်ုပ်တို့ရုံးတည်နေရာ - ယူနစ် ၁၆၊၁၈၊၂၀ ၊ ၁၂အေ အထပ် ၊ တာဝါ-၂ ၊ မြန်မာပလာဇာ၊ ၁၉၂   ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။  
 
FHI 360 (တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရက်ချိန်း”ကို စီမံ ထိန်းချူပ်သူ) 
-E-mail  GoingOnline@fhi360.org သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ 
client၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ ပြုပြင်ရန် သို့ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုမှုကို privacy@fhi360.org သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။  
FHI 360 ရုံးတည်နေရာ - FHI360 Headquarters,359 Blackwell Street, Suite 200 Durham, NC 27701 US.