About this site

Language: EN | SW

How to use Step1?

Step1 helps you know your HIV status by assessing your current health needs and booking appointments for HIV and sexual health services in Nairobi. Begin on the homepage and play the short game to see if you should know your HIV status. When you finish the game, you will receive a tailored recommendation for HIV services and the option to book an appointment directly or chat online with a counselor. After booking, you continue to step 2 and arrive at the clinic for your appointment and reach step 3 where you can recieve any test results and next steps from a doctor or counselor at the clinic.

Our services

Step1 offers clients the following services:

 • Play game to self-assess your sexual health needs and receive tailored recommendation for HIV services.
 • Book appointments for HIV and STI services at community health centers and private clinics
 • Access medical services including standard HIV testing, STI screening and treatment from a medical professional, HIV treatment (ART), and PrEP - a daily pill to prevent HIV.
 • Online counseling with a trained counselor

Use Step1 to book medical services at private providers or community health centers. Explore the options below:

 • Private providers are paid service providers offering sexual health and many other services. Step1 offers referrals to private providers that are members of the Gold Star Kenya network. Clients like private providers because they are inclusive to all populations and have high assurance of confidentiality because clients from all background access these services for all kinds of purposes. Typically, private providers have shorter wait times and fewer people in the waiting room. Access 3rd generation HIV testing at these private providers (along with a range of other services).
 • Community health centers are also called “drop-in centers” that offer free services and specialize in the sexual health needs of certain populations at highest risk to HIV. These spaces are run by community members and are a safe space where clients of the community can feel free to talk about their sexual health needs and access other community resources. Access PrEP exclusively at these community health centers (along with a range of other services depending on location).

Client confidentiality

Use Step1 to help you find sexual health services tailored to your unique needs. By playing this game, you provide some information that helps tailor your journey to your needs. Step1 maintains the confidentiality and privacy of client information in the following ways:

 • Responses to game questions: Playing the game and responding to questions about your gender, HIV testing history, sexuality, and HIV risk behaviors will help you receive more relevant recommendations. Your responses to these questions are not shared with the clinics where you book appointments and your responses will not be used by our staff to identify you personally.
 • Phone number: To book an appointment, Step1 requires a valid cell phone number to ensure clients can receive free follow-up services from a confidential virtual counselor. This service is always a component of high-quality HIV services, so all clients can access their preferred HIV prevention and treatment services.
 • Test results: HIV test results are shared directly from the clinic to the client and not shared with Step1 staff. Clients can choose whether to share their test results with the Step1 counselors who can provide them tailored follow-up services, counseling and referrals.
 • Clinical partners: Step1 refers clients to community health centers or private providers who follow NASCOP guidelines and are regulated by the Ministry of Health.

Key HIV facts and tips

 • Only 1 in 3 Kenyans know their HIV status. Can you say #Iam1in3?
 • 53% of Kenyans who test positive arrived for a test thinking they were HIV negative. What do you think of your status?
 • The most common way to get HIV in Kenya is through unprotected sex. Assess your risk with our game on Step1.
 • Testing is simple! Use Step1 for simple, fast, and confidential HIV testing.
 • Going for an HIV test can make you surer about your sexual health for increased confidence in your sex life.
 • Re-test whenever you are concerned or every 3 to 6 months
 • PrEP is available in Kenya! PrEP is a daily pill allowing you to become virtually immune to HIV. You can book an appointment for PrEP on Step1.
 • Treatment is key! Today, people living with HIV and taking treatment life as long as someone uninfected. Treatment is available for free in Kenya. You can book an appointment for HIV treatment on Step1.
 • Undetectable = Untransmittable. People living with HIV can take HIV treatment to suppress the HIV virus to a point where they cannot transmit!
 • Test positive today, start treatment tomorrow. Immediate initiation of HIV treatment results in the best long-term health outcomes.

Our story

Step1 is made possible with generous support of US taxpayers through the United States Agency for International Development (USAID) and the US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Step1 was developed in collaboration with community service organizations in Kenya. An HIV project called LINKAGES operates the Step1 platform. The LINKAGES project aims at accelerating the ability of governments and organizations working with people who are at-risk of HIV to plan and implement services that reduce HIV transmission and extend the lives of those already living with HIV.

Contact us

Have a question? Start a chat with our trained confidential counselor by clicking on a messenger button below.

Call/text +254 758 695 715 | Email: step1.linkages@gmail.com

 

Talk to us about:

 • How to find HIV services
 • Your sexual health needs
 • HIV and STI education and prevention, including PrEP
 • Referrals for HIV prevention, care and treatment services
 • Helping you to book an appointment on Step1
 • Post test counseling for those who received an HIV test through Step1
 • Offering treatment options and referrals for people who received an HIV positive diagnosis
 • Reviewing your confidentiality or privacy concerns

Maelezo Kutuhusu

Step1 imewezekana kutokana na msaada mkubwa wa walipa kodi Marekani kupitia Shirika la Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa-United States Agency for International Development (USAID) na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani – US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Step1 ilitengenezwa kwa kushirikiana na mashirika ya huduma ya jamii nchini Kenya. Mradi wa huduma za HIV iitwayo LINKAGES ndiyo inaendesha jukwaa hili la Step1. Mradi wa LINKAGES unalenga kuharakisha uwezo wa serikali pamoja na mashirika yanayofanya kazi na watu walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya HIV ili yaweze kupanga na kutekeleza huduma za kupunguza maambukizi ya HIV na kurefusha maisha ya wale tayari wanaoishi na HIV.

Siri ya Mteja

Tumia Step1 kukusaidia kupata huduma za afya ya uzazi zinazohusiana na mahitaji yako ya pekee. Kwa kucheza mchezo kwenye ukurasa wa nyumbani unatoa habari ambayo inasaidia kupendekeza huduma kulingana na mahitaji yako. Step1 inadumisha usiri na faragha ya maelezo ya mteja kwa njia zifuatazo:

 • Majibu kwa maswali ya mchezo:

  Kucheza mchezo na kujibu maswali kuhusu jinsia yako, historia ya kupima HIV, ngono, na tabia za hatari za HIV zitakusaidia kupata mapendekezo muhimu Zaidi. Majibu yako kwa maswali haya hayashirikiwi na kliniki ambapo unachagua uteuzi na majibu yako hayatatumiwa na wafanyakazi wetu ili kukufahamu wewe binafsi.

 • Tunapendelea kupata huduma na bidhaa kwenye simu zetu za smartphone (rununu) – ikiwa ni pamoja na afya ya uzazi.

   

 • Namba ya simu:

  ili kuandika miadi/kupata nafasi ya kuonekana na mhudumu, Step1 inahitaji namba halali ya simu ili kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kuwa na chaguo la kupokea huduma za ufuatiliaji wa bure kutoka kwa mshauri wa pepe wa siri. Huduma hii ni sehemu ya huduma bora ya HIV, hivyo wateja wote wanaweza kufikia matibabu na huduma za kuzuia kuambukizwa na virusi vya HIV.

 • Matokeo ya kupimwa:

  Matokeo ya kupimwa HIV hushirikiwa moja kwa moja kutoka kliniki hadi kwa mteja na haitashirikiwa na wafanyakazi wa Step1. Wateja wana fursa ya kueleza washauri wa Step1 kuhusu matokeo ya kipimo cha HIV. washauri hawa wanaweza kutoa huduma za kufuatilia, ushauri na rufaa/kuelekezwa.

 • Washirika wa kliniki:

  Step1 inawakilisha wateja kwenye vituo vya afya vya jamii au watoa huduma binafsi ambao hufuata miongozo ya NASCOP na hudhibitiwa na Wizara ya Afya.

Huduma bora za afya za Kenya zinapatikana kwa wateja wa Step1.

Tunakuunganisha kwa watoa huduma binafsi au vituo vya afya vya jamii. Chunguza chaguzi hapa chini:

 • Wahudumu wa kibinafsi

  ni watoa huduma wa kulipwa kutoa afya ya uzazi na huduma nyingine nyingi.Step1 inatoa rufaa/waelekeza kwa watoa huduma binafsi ambao ni wanachama wa mtandao wa Gold Star Kenya.Wateja hupendelea watoa huduma binafsi kwa sababu wanajumuisha watu wote na wana uhakika mkubwa wa kuweka mambo siri kwa sababu wateja kutoka sehemu mbalimbali hupata huduma hizi kwa sababu tofauti tofauti.Kwa kawaida, watoa huduma binafsi wana wakati mfupi wa wateja kusubiri na vile vile watu wachache katika chumba cha kusubiri.Pokea kizazi cha tatu cha kupima HIV (3rd generation HIV test) kwa watoa huduma binafsi pamoja na huduma mbalimbali.

 • Vituo vya afya ya jamii pia huitwa "vituo mkutano",

  ni vituo vinavyotoa huduma za bure na utaalam katika mahitaji ya afya ya uzazi ya watu fulani walio hatarini zaidi kupata HIV. Vituo hizi zinaendeshwa na wanajamii na ni vituo salama ambapo wateja wa jamii wanaweza kujisikia huru kuzungumza kuhusu mahitaji yao ya afya ya uzazi na kupata rasilimali nyingine za jamii. Pokea PrEP katika vituo vya afya vya jamii (pamoja na huduma nyingine kulingana na mahali mbalimbali).

Ninazungumzaje na mtu kuhusu afya yangu?

Una swali? Anza kuzungumza na mshauri wa siri mwenye mafunzo kwa kubonyeza kifungo cha mjumbe hapa chini.

Maelezo ya kuwasiliana na Mshauri: Simu na WhatsApp: +254 758 695 715 | Barua pepe: step1.linkages@gmail.com

Zungumza na mimi kuhusu:

 • Jinsi ya kupata huduma za HIV
 • Mahitaji yako ya afya ya uzazi
 • Elimu ya HIV na ya kuzuia magonjwa ya zinaa
 • Rufaa/kuelekezwa kwa ajili ya kuzuia HIV, na huduma za matibabu
 • Kukusaidia kuandika miadi/kupata nafasi ya kuonekana zaidi na mhudumu kwenye Step1
 • Ushauri nasaha baada ya upimaji kwa wale ambao wamepokea kipimo cha HIV kupitia Step1
 • Kupeana chaguo tofauti ya ya matibabu na muelekezo kwa ajili ya watu ambao walipata kuambukizwa virusi vya HIV
 • Tathmini wasiwasi kuhusu usiri wako