ທາງເລືອກທີ່ສະດວກໃນການຮັບຢາ PrEP ໃນປະເທດລາວ ແບບຟຣີ!

ກິນຢາ PrEP ກັນເນາະ! ກິນງ່າຍສະດວກພົກພາ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນປ້ອງກັນທ່ານຈາກເຊື້ອເຮສໄອວີ. ຄຼິກຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຈອງຄີວຮັບຢາ PrEP ນໍາພວກເຮົາຟຣີ.


ໝາຍເຫດ: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ,ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມ​ເຕີມ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະ​ນຳ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈາກ​ແພດ​ໝໍກ່ຽວກັບການບໍລິການກວດເຮສໄອວີທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບບໍລິການທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ລັບສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ເປັນສ່ວນຕົວສໍາລັບຜູ້ຮັບບໍລິການ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດນີ້ແມ່ນໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຈະບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ການເຂົ້າຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນນໍາໃຊ້ cookies ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງການເຂົ້າຮັບຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ອ່ານເງື່ອນໄຂແບບຄົບຖ້ວນໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ..