Madaling pag-book ng confidential na serbisyong pangkalusugan na malapit sa'yo!

Maghanap ng malapit na serbisyong pangkalusugan gamit ang QuickRes. Hindi pa sigurado? Gamitin ang aming online risk assessment quiz para malaman kung ano ang inirerekomenda para sa'yo. Pindutin ang "magsimula" para makita ang mga pagpipilian.


Note: Ang online risk assessment ay nagbibigay lamang ng rekomendasyon para sa serbisyong HIV ayon sa iyong mga sinagot ngunit hindi ito pamalit sa sasabihin ng doktor. Naiintindihan naming na mahalaga ang privacy ng bawat kliyenta. Bawat impormasyon na makukuha dito ay hindi kailanman gagamitin para makuha ang iyong pagkakakilanlan. Ang website na ito ay gumagamit ng cookiies para maintindihan kung paano ang takbo ng website. Basahin ang mga detalye sa aming data use and privacy policy.