Thông tin về ứng dụng "Sức Khỏe Connect"

Language: VN | EN

Giới thiệu:

Sức Khỏe Connect (viết tắt là SKConnect) là một ứng dụng trực tuyến giúp các nhóm có nguy cơ cao (nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, người bán dâm, người tiêm chích ma túy và bạn tình của họ) tự đánh giá nguy cơ và đăng ký dịch vụ xét nghiệm HIV, STI, điều trị ARV, dự phòng trước/sau phơi nhiễm HIV bằng PrEP/PEP, và các dịch vụ khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sức khỏe Connect là một sản phẩm của Dự án Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì Kiểm soát Dịch HIV/AIDS (EpiC). Đây là dự án toàn cầu được tài trợ bởi Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án USAID EpiC được thiết kế nhằm đạt được và duy trì việc kiểm soát dịch HIV. Đây là dự án có thời hạn triển khai trong 5 năm từ 15/4/2019 đến 14/4/2024 và FHI 360 là tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai dự án. EpiC được thiết kế nhằm giải quyết các rào cản tồn tại lâu nay, hoàn thành mục tiêu 95-95-95 trong các nhóm nguy cơ cao và nhóm ưu tiên và thúc đẩy việc tự lực quản lý các chương trình phòng chống HIV quốc gia.

Bảo mật thông tin:

Thông tin được thu thập trên ứng dụng này sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá nguy cơ nhiễm HIV/STI của bạn và hỗ trợ tư vấn, kết nối bạn tới các dịch vụ phù hợp được cung cấp bởi các phòng khám mà bạn đăng ký nhận dịch vụ, cán bộ quản lý ca bệnh và cán bộ chương trình HIV. Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình — từ việc xác định hành vi nguy cơ đến đề xuất các dịch vụ phù hợp và kết nối khách hàng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng và uy tín. Mọi thông tin sẽ chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích này. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo anh ninh và bảo mật dữ liệu.

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và sẵn sàng hõ trợ khi khách hàng gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ. Nếu bạn gặp khó khăn khi đánh giá nguy cơ, đăng ký dịch vụ hay chưa chắc về điều gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các đầu mối sau:

Hotline Dự án USAID EpiC:

Tại Hà Nội:

090 349 4356

Tại Tp. HCM

0867813173 / 0587358142

Tại Tây Ninh:

0768538097 / 0819685878 / 0343885046 / 0938590938

Tại Tiền Giang và Bến Tre:

0817779039 

Introduction:

Sức Khỏe Connect (also known as SKConnect) is an online app that helps key populations (KP) and priority populations (PP) (gay, transgender persons, sex workers, injecting drug users and their sexual partners) quickly and easily assessing their risks, and booking HIV testing, ART, PrEP/PEP, and other services with few clicks. Sức Khỏe Connect is a product of the Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) project. This is a global project funded by the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) and the U.S. Agency for International Development (USAID). USAID EpiC is dedicated to achieving and maintaining HIV epidemic control. It is led by FHI 360 as prime and has five years from April 15, 2019 to April 14, 2024. EpiC is designed to break through remaining, persistent barriers to achieving the 95-95-95 goals among both KP/PP and promotes self-reliant management of national HIV programs.

Privacy Policy: 

The information collected on this application will only be used to assess your risks of HIV/STI transmission or acquisition and to provide counseling, connecting you to appropriate services provided by the clinics where you are registered to receive services, case managers, and HIV program staff. Your personal information will be kept confidential and may only be used this purpose. We collect information to provide better services to our clients - from identifying their risky behaviors to recommending tailored services and connecting them to our service providers with quality and prestige services. All information collected will be used solely for this purpose. All customer personal information will be encrypted to ensure security and confidentiality of data.

Contact:

We always want to provide our clients with the best service experience and are ready to assist when clients have difficulty accessing services. If you have difficulty assessing your risks, booking for services or unsure of anything, please reach out to us at the following focal points:

USAID EpiC Hotline:

090 349 4356