Cách đơn giản để tiếp cận các dịch vụ HIV/STI thân thiện và bảo mật!

Bạn đang tìm kiếm dịch vụ liên quan đến HIV/STI thân thiện và bảo mật?
Hãy lựa chọn dịch vụ bạn muốn bằng cách nhấn vào nút BẮT ĐẦU.


Lưu ý: Đánh giá nguy cơ nhằm đưa ra các khuyến nghị về các dịch vụ HIV/STI phù hợp với hành vi mà bạn cung cấp nhưng không thay thế cho các chỉ định của bác sĩ. Thông tin được thu thập trên ứng dụng này sẽ được sử dụng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm HIV/STI của bạn và hỗ trợ tư vấn, kết nối bạn tới các dịch vụ phù hợp. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích này. Truy cập trang Hỗ trợ để biết thêm các thông tin liên quan hữu ích khác.